Analiza comportamentului de consum

Măsurarea și analiza comportamentului uman

Experiența noastră în analiza comportamentului de consum, în derularea de cercetări calitative, dar și cantitative, ne-a ajutat să dezvoltăm servicii inovative pentru determinarea motivațiilor, opiniilor și atitudinilor oamenilor, să le înțelegem comportamentele și să formulă predicții. Realizăm studii exploratorii, bazate pe focus-group, mistery shoping, observație sau interviu, dar și studii de profunzime, transversale sau longitudinale, orientare spre explorarea unor aspecte concrete, specifice unui domeniu. Spre exemplu, realizăm salary survey în domenii de activitate profesională, ocupații sau la nivelul unei arii geografice, dar și analiza caracteristicilor psihologice care îi determină pe oameni să consume un produs, un serviciu, sau o formă de publicitate.

  • Studii privind evaluarea sau analiza factorilor psihologici implicați în comportamentul de consum
  • Analiza impactului în plan psihocomportamental al programelor sau proiectelor cu impact asupra populației, inclusiv formele de publicitate
  • Studii de piață sau de marketing politic, cu accent pe segmentarea psihografică, pe concept/mesaj și canalul de comunicare/distribuție